Ứng dụng quảng cáo trên facebook

Tạo quảng cáo Facebook trong vài phút, ngay từ Hasuweb

Nhắm mục tiêu người mua hàng phù hợp cho thương hiệu của bạn, không cần chuyên môn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đã có cửa hàng Hasuweb? Tạo chiến dịch

Hợp lý hóa việc tạo quảng cáo

Tạo chiến dịch trong vài phút, trực tiếp từ quản trị viên Hasuweb của bạn.

Mục tiêu với sự tự tin

Hãy để Hasuweb giúp bạn chọn đúng đối tượng Facebook cho thương hiệu và sản phẩm của bạn.

Giảm phỏng đoán

Nhận các đề xuất sẽ giúp thúc đẩy các chiến dịch tốt hơn theo thời gian.

Quản lý mọi thứ trong Hasuweb

Tạo, quản lý và theo dõi chiến dịch quảng cáo trên Facebook của bạn mà không cần rời khỏi Hasuweb.

Dự thảo quảng cáo của bạn

Hasuweb sử dụng thông tin sản phẩm hiện tại của bạn và định dạng quảng cáo phổ biến nhất của Facebook để tạo chiến dịch trong vài phút.

Chọn đối tượng

Hãy để Hasuweb giúp bạn chọn người mua hàng phù hợp nhất với thương hiệu và sản phẩm của bạn.

Nhận kết quả tốt hơn

Xem lại kết quả trên máy tính để bàn hoặc điện thoại di động. Sử dụng dữ liệu chiến dịch để hiểu rõ hơn và cải thiện tiếp thị trên Facebook của bạn theo thời gian.

Bắt đầu dùng thử 14 ngày miễn phí ngay hôm nay!

Đã có cửa hàng? Đăng nhập